Treball de Fi de Grau

Informació general

  • ECTS: 12 ECTS (C4)
  • Requisits previs: haver superat 168 crèdits.
  • La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFG quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normatives

Documents

Sistemes d'avaluació

  • Valoració del disseny d'investigació (20%)
  • Valoració del treball de camp (25%)
  • Valoració de l'informe d'investigació (35%)
  • Participació en tutories (10%)
  • Presentació oral (10%)