Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Treball Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Treball Social per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (OB) 102
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Treball Social  
Optatives ofertades 2022-2023
Prerequisits 

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101709 HABILITATS SOCIALS I DE COMUNICACIÓ AL TREBALL SOCIAL B 6
101746 SOCIOLOGIA T 6
101742 DRET T 6
101707 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL B 6
101702 PSICOLOGIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101703 ANTROPOLOGIA T 6
101710 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ B 6
101714 ESTRUCTURA SOCIAL B 6
101711 INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS B 6
101743 ECONOMIA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101735 DROGODEPENDÈNCIES O 6
101704 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA T 6
101744 PSICOLOGIA SOCIAL T 6
101729 GEOGRAFIA URBANA O 6
101726 ATENCIÓ PRIMÀRIA ALS SERVEIS SOCIALS O 6
101748 INTERVENCIÓ INDIVIDUAL B 6
101712 SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101737 TERCER SECTOR I INTERVENCIÓ SOCIAL O 6
101725 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA O 6
101705 GEOGRAFIA I HISTÒRIA T 6
101749 INTERVENCIÓ GRUPAL B 6
101745 EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ T 6
101739 ANGLÈS ESPECÍFIC PER AL TREBALL SOCIAL O 6
101715 EXCLUSIÓ SOCIAL B 6
101736 DONA I SOCIETAT O 6
101728 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101730 IMMIGRACIÓ O 6
101750 POLÍTICA SOCIAL B 6
101727 TREBALL SOCIAL I VELLESA O 6
101734 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL O 6
101731 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES O 6
101716 SALUT, VULNERABILITAT I DEPENDÈNCIA B 6
101718 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101721 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA B 6
101747 METODOLOGIA I TÈCNIQUES QUANTITATIVES T 6
101722 PRÀCTICUM I B 6
101708 MODELS D'INTERVENCIÓ EN TREBALL SOCIAL B 6
101751 POLÍTIQUES DE L'ESTAT DEL BENESTAR B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101723 PRÀCTICUM II B 24
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101719 ÈTICA I DEONTOLOGIA B 6
101720 GESTIÓ D'ORGANITZACIONS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101724 TREBALL DE FI DE GRAU B 12