Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Treball Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Treball Social per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (OB) 102
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240

Pla d'estudis del grau en Treball Social
Optatives ofertades 2024-2025
Prerequisits

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101702 PSICOLOGIA T 6
101707 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL B 6
101709 HABILITATS SOCIALS I DE COMUNICACIÓ AL TREBALL SOCIAL B 6
101742 DRET T 6
101746 SOCIOLOGIA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101703 ANTROPOLOGIA T 6
101710 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ B 6
101711 INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS B 6
101714 ESTRUCTURA SOCIAL B 6
101743 ECONOMIA T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101704 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA T 6
101712 SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS B 6
101729 GEOGRAFIA URBANA O 6
101735 DROGODEPENDÈNCIES O 6
101744 PSICOLOGIA SOCIAL T 6
101748 INTERVENCIÓ INDIVIDUAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101705 GEOGRAFIA I HISTÒRIA T 6
101715 EXCLUSIÓ SOCIAL B 6
101725 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA O 6
101726 ATENCIÓ PRIMÀRIA ALS SERVEIS SOCIALS O 6
101728 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 6
101736 DONA I SOCIETAT O 6
101737 TERCER SECTOR I INTERVENCIÓ SOCIAL O 6
101739 ANGLÈS ESPECÍFIC PER AL TREBALL SOCIAL O 6
101741 QÜESTIONS JURÍDIQUES EN ELS SECTORS ESPECÍFICS DE L'ACCIÓ SOCIAL O 6
101745 EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ T 6
101749 INTERVENCIÓ GRUPAL B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101716 SALUT, VULNERABILITAT I DEPENDÈNCIA B 6
101718 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA B 6
101727 TREBALL SOCIAL I VELLESA O 6
101730 IMMIGRACIÓ O 6
101731 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES O 6
101734 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL O 6
101750 POLÍTICA SOCIAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101708 MODELS D'INTERVENCIÓ EN TREBALL SOCIAL B 6
101721 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA B 6
101722 PRÀCTICUM I B 6
101747 METODOLOGIA I TÈCNIQUES QUANTITATIVES T 6
101751 POLÍTIQUES DE L'ESTAT DEL BENESTAR B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101723 PRÀCTICUM II B 24
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101719 ÈTICA I DEONTOLOGIA B 6
101720 GESTIÓ D'ORGANITZACIONS B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101724 TREBALL DE FI DE GRAU B 12