Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Treball Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Treball Social per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (OB) 102
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240

Pla d'estudis del grau en Treball Social
Optatives ofertades 2023-2024
Prerequisits

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101746 SOCIOLOGIA T 6
101742 DRET T 6
101702 PSICOLOGIA T 6
101707 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL B 6
101709 HABILITATS SOCIALS I DE COMUNICACIÓ AL TREBALL SOCIAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101711 INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS B 6
101710 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ B 6
101714 ESTRUCTURA SOCIAL B 6
101743 ECONOMIA T 6
101703 ANTROPOLOGIA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101748 INTERVENCIÓ INDIVIDUAL B 6
101729 GEOGRAFIA URBANA O 6
101735 DROGODEPENDÈNCIES O 6
101744 PSICOLOGIA SOCIAL T 6
101712 SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS B 6
101704 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101728 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 6
101736 DONA I SOCIETAT O 6
101739 ANGLÈS ESPECÍFIC PER AL TREBALL SOCIAL O 6
101737 TERCER SECTOR I INTERVENCIÓ SOCIAL O 6
101705 GEOGRAFIA I HISTÒRIA T 6
101715 EXCLUSIÓ SOCIAL B 6
101726 ATENCIÓ PRIMÀRIA ALS SERVEIS SOCIALS O 6
101745 EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ T 6
101741 QÜESTIONS JURÍDIQUES EN ELS SECTORS ESPECÍFICS DE L'ACCIÓ SOCIAL O 6
101749 INTERVENCIÓ GRUPAL B 6
101725 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA O 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101727 TREBALL SOCIAL I VELLESA O 6
101731 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES O 6
101716 SALUT, VULNERABILITAT I DEPENDÈNCIA B 6
101730 IMMIGRACIÓ O 6
101734 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL O 6
101718 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA B 6
101750 POLÍTICA SOCIAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101751 POLÍTIQUES DE L'ESTAT DEL BENESTAR B 6
101722 PRÀCTICUM I B 6
101708 MODELS D'INTERVENCIÓ EN TREBALL SOCIAL B 6
101747 METODOLOGIA I TÈCNIQUES QUANTITATIVES T 6
101721 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101723 PRÀCTICUM II B 24
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101719 ÈTICA I DEONTOLOGIA B 6
101720 GESTIÓ D'ORGANITZACIONS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101724 TREBALL DE FI DE GRAU B 12