ITURRALDE MUÑOZ, RAQUEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: raquel.iturralde@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social - UdL 3 PRÀCTICUM I