GALLART GUIVERNAU, NURIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: nuria.gallart@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social - UdL 4 ÈTICA I DEONTOLOGIA