SERRANO GIMENEZ, ANNA MARIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: anna.serrano@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social - UdL 2 ANGLÈS ESPECÍFIC PER AL TREBALL SOCIAL
Grau en Educació Primària - UdL 2 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup d'Investigació en Mediació Lingüística
Publicacions Any Autors Tipus
Una propuesta para la clasificación de páginas webs de inglés para Educación Primaria 2007 Anna Maria Serrano Giménez Article d'investigació