BARBERA RUBIO, NURIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: nuria.barbera@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social - UdL 3 PRÀCTICUM I
Grau en Treball Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU