ALLEPUZ CAPDEVILA, RAFAEL

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: rafael.allepuz@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social - UdL 1 ECONOMIA
Grau en Dret - UdL 1 ECONOMIA I EMPRESA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 ECONOMIA DEL TREBALL I POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Gestión colectiva de contractaciones agrícolas en origen y sus soportes territoriales en España y Marruecos: propuesta de concatenación de campañas e implicaciones en codesarro 01/01/2011 31/12/2014 JUAN ANTONIO MARQUEZ DOMINGUEZ
Enfortint les capacitats de les universitats, la comunitat educativa i les persones joves per crear societats més justes, equitatives i inclusives 01/03/2021 31/08/2022 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA, CÀTEDRA DESIGUALTATS SOCIALS OBRA SOCIAL LA CAIXA
Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya. Aportacions per a un debat. 01/04/2007 31/03/2008 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Disseny i implementació d'una eina per a mesurar la incidència de les metodologies d'aprenentatge i els hàbits d'estudi en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de dret i Adm 01/06/2009 31/05/2011 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Els micropobles de Catalunya: situació i reptes de futur 01/07/2024 30/06/2025 JORDI GARRETA BOCHACA
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
L'avaluació de l'aprenentatge per competències: eines per al professorat i l'alumnat 01/11/2011 01/11/2011 MARIA FARRÉ PERDIGUER
Itinerarios de formacion e inserción profesional de los diplomados universitarios (los diplomados en ciencias empresariales) 02/06/1999 01/06/2002 JOAN PERE ENCISO RODRÍGUEZ
Análisis de la dinámica estructural de los sectores económicos de Lleida 11/12/1998 10/12/2001 PERE MIR ARTIGUES
Aplicació de noves metodologies docents a la planificació i al desenvolupament de les matèries dels graus en ADE i Dret 12/01/2009 11/07/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Planificació i avaluació del Treball de Fi de Grau a les titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses i de Turisme 28/02/2012 27/02/2013 SILVIA MARIA MIQUEL FERNANDEZ
Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX) 28/02/2015 03/03/2017 CARLES FEIXA PAMPOLS
Implantació del grau en administració i direcció d'empreses a la UdL en el marc de l'espai europeu d'educació superior 30/06/2008 29/06/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Tesis Any Direcció
Incidència sectorial i territorial en l'estructura de mercat de treball: el cas dels escorxadors i indústria càrnia en la provícia de Lleida 2000 Recio Andreu, Albert
Publicacions Any Autors Tipus
Una mirada a la pandemis desde Cáritas 2022 Rafael Allepuz Capdevila; Jesús Pérez Mayo Article d'investigació
Habitatges solidaris 2021 Allepuz, Rafael; Guerrero, Jordi; Majoral, Rosa Article d'investigació
El dret universal a l'habitatge i l'exclusió residencial: una radiografia 2021 Allepuz Capdevila, Rafael Article d'investigació
Persones i treball 2021 Allepuz Capdevila, Rafael Llibre d'investigació
La contratación de temporeros en las campañas de recolección del sector frutícola 2018 Allepuz-Capdevila, R.; Torres-Solé, T. Article d'investigació
Las contrataciones en origen como instrumento de regulación laboral de flujos migratorios en el sector agrario español. 2017 Torres, T.; Allepuz, R.; Márquez, J. A.; Gordo, M. Article d'investigació
Joventut i treball: el rostre jove de la crisi 2017 Joan Pere Enciso Rodríguez i Rafael Allepuz Capdevila Capítol de llibre d'investigació
La pobresa a Lleida. Impacte de la crisi sobre les rendes salarials i les pensions 2017 Joan Pere Enciso i Rodríguez; Rafael Allepuz Capdevila; Xavier Pelegrí Viaña Llibre d'investigació
Pobreza y exclusión social en España: la vulnerabilidad infantil 2017 Allepuz Capdevila, Rafael Capítol de llibre d'investigació
Nueva y vieja pobreza 2016 Enciso P, Allepuz R, Lapresta C, Pelegrí X. Article d'investigació
La gestión colectiva de los contratos en origen de temporeros colombianos en la provincia de Lleida 2015 Gordo M; Allepuz R.; Márquez, J.A y Torres T Article d'investigació
Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials. 2015 Enciso JP, Allepuz R, Lapresta C, Pelegrí X Llibre d'investigació
Els professionals dels serveis socials bàsics en temps de crisi 2015 Xavier Pelegrí Viaña, Cecilio Lapresta Rey, Rafael Allepuz Capdevila i Pere Enciso Rodríguez Article d'investigació
Anatomia de la pobresa a Catalunya. Causes estructurals que provoquen l'exclusió social de les persones vulnerables 2014 Rafael Allepuz i Ma. José Rosell Llibre d'investigació
La contratación de mano de obra temporal en la agricultura hortofrutícola española 2014 Torres T, Allepuz R, Gordo M. Article d'investigació
La inmigración africana y su impacto en el territorio español: desde el crecimiento a la crisis. 2014 Allepuz R.; Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
Campus per la pau. Els efectes de les guerres sobre el desenvolupament dels països pobres 2013 Rafael Allepuz Capdevila Editor llibre d'investigació
La contribución de la inmigración en el ciclo de crecimiento económico español (1996-2007) y el cambio de tendencia. 2013 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M. i Torres, T. Acta congrés
Gestión colectiva de las contrataciones en origen en Lleida: los temporeros colombianos. 2013 Allepuz,R.; Gordo,M.; Márquez,J.A.; Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
Efectos del gasto militar sobre el desarrollo de los países 2013 Rafael Allepuz Capdevila Capítol de llibre d'investigació
Circular migration flows between Spain and Africa. 2012 Allepuz,R.; Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Gener 2011 2011 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
La situació de la pobresa a Lleida: estudi dels principals factors econòmics que generen situacions de vulnerabilitat. Detecció de la pobresa a partir de l’atenció als usuaris pels Serveis Socials de 2011 Joan Pere Enciso i Rodríguez; Rafael Allepuz i Capdevila; Cecilio Lapresta i Rey; Xavier Pelegrí i Viaña Document científic-tècnic
De la mecanización en la agricultura tradicional a la contratación en origen en la agricultura moderna 2011 Torres T; Allepuz R; Gordo M Acta congrés
Per una justícia distributiva 2011 Allepuz R. Article en revista divulgativa
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Abril 2011 2011 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Juliol 2011 2011 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Anuari 2010 2011 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Anuari 2009 2010 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Octubre 2010 2010 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Abril 2010 2010 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Juliol 2010 2010 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Desembre 2009 2010 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
Business cycle fluctuations: comparative analyses between new members (CEECs) and EMU countries 2010 Sala M, Torres T, Farré M, Allepuz R. Acta congrés
Eficàcia de la contractació en origen per a la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya en un context de creixement econòmic. Aportacions per a un debat 2009 Allepuz R, Farré, M, Sala M,Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Butlletí Socioeconòmic de Lleida 2009 Enciso, P.; Alonso, JM.; Allepuz, R. Article d'investigació
El desarrollo humano: perfiles y perspectivas futuras. 2009 Torres T, Allepuz R. Article d'investigació
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: pasado, presente y futuro 2009 Allepuz R; Barrau A (eds). Llibre d'investigació
Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2009 Rafael Allepuz Capdevila Article en llibre
Butlletí Socioeconòmic de Lleida. Abril 2009 2009 Enciso, J.P.; Allepuz, R.; Alonso, J.M. Article d'investigació
La contractació en origen a Catalunya 2009 Allepuz R, Farré, M, Sala M,Torres, T. Llibre d'investigació
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Acta congrés
Les persones grans i la seva dependència a la ciutat de Lleida 2008 Allepuz R, Enciso P, Farré M, Lapresta C. Llibre d'investigació
Joventut, educació i mercat laboral: Una anàlisi comparativa de les expectatives laborals i educatives dels joves autòctons i immigrants 2007 Lapresta C, Allepuz R, Biscarri J, Chireac S, Garreta J, Huguet Á, Janés J, Llevot N, Molina F, Navarro JL, Querol M. Informes de recerca
L'Avaluació continuada a la Facultat de Dret i Economia : adequació al nou Espai Europeu d'Educació Superior (maig 2005) 2006 Allepuz R, Areces MT, Armengol MT, Cabases MA; Camps N, Castillo MM, Codina J, Cortada N, Cos MP, Cristóbal E, Escardibul B, Farré M, Gómez MJ, Miquel S, Montegut Y, Padial A, Peralta T, Sabi X, Sala Llibre docent
Crecimiento y estabilidad macroeconómica: el papel de la política económica 2005 Sala, M.; Allepuz, R.; Torres, T. (ed.) Llibre d'investigació
L’economia de Lleida i els efectes de l’ampliació de la Unió Europea 2004 Allepuz R, Enciso JP, Farré M, Morell A, Sala M, Torres, T. Llibre d'investigació
Tendencias a largo plazo del desarrollo humano 2004 Torres T, Allepuz R. Article d'investigació
Tendencias a largo plazo del desarrollo humano 2002 Allepuz R, Torres, T Editor actes congrés
Integració sociolaboral de les persones amb discapacitat: situació, compromís i reptes de futur 2002 Escolar J, Jové G, Enciso JP, Allepuz R, Parés O, Farré A Llibre d'investigació
La globalización económica: significado y repercusiones 2001 Enciso P, Farré M, Allepuz R Capítol de llibre d'investigació
El sector agroalimentari i l'economia de les comarques de Lleida 2001 Allepuz R, Mir P, Sala, M. Capítol de llibre d'investigació
Valoración de la formación como mecanismo de selección 2001 Torres T, Enciso P, Allepuz R Editor actes congrés
Les llibertats i la participació ciutadana com a elements bàsics del desenvolupament humà integral 2001 Allepuz R Capítol de llibre d'investigació
Requisitos de cualificación para el empleo. Itinerarios de formación e inserción profesional de los diplomados en Ciencias Empresariales 2001 Enciso JP (ed), Allepuz R, Blanco R, Farré M, Morell A, Sala M, Torres T Llibre d'investigació
Globalización y dependencia. Efectos de la mundialización sobre el desarrollo de los países 2001 Farré M, Allepuz R (ed) Llibre d'investigació
Labour market structure in the rural areas 2000 Allepuz R, Farré M Editor actes congrés
La dualitat urbanorural del mercat de treball en les àrees rurals: el cas de la província de Lleida 1999 Allepuz R Capítol de llibre d'investigació
Relaciones laborales en la áreas rurales: segmentación laboral por razón de territorio 1999 Allepuz R Editor actes congrés
La cimera de Luxemburg:punt d'inflexió europeu 1998 Allepuz R, Enciso P. Review
Mercado laboral e iniciativas de empleo en la provincia de Lleida 1997 Allepuz R, Armengol T, Enciso JP, Morell A Capítols altres llibres
Dinàmica de l'atur a Lleida: anàlisi sectorial i territorial (1987-1995) 1996 Enciso JP (ed), Allepuz R, Armengol T, Morell A, Torres T Llibre d'investigació
Estructura laboral i incidència sindical a les comerques de Lleida 1985-1993 1996 Oroval E (dir), Allepuz R (coord), Armengol T, Enciso JP, Farré M, Mir P, Morell A, Tena A Llibre d'investigació
Relacions i contractació laboral a les comarques de Lleida 1995 Allepuz R, Enciso JP, Morell A. Article d'investigació
El mercat laboral a Lleida 1994 Allepuz R, Enciso JP. Article d'investigació